TELEKOMUNIKACE - dodávky, montáže a servis

Televizní antény - společné a individuální
Naše firma je držitelem telekomunikační koncese, která ji opravňuje ke zřizování a instalacím společných televizních antén na rodinných domech, stavbách sloužících k podnikání (např. sídla firem a úřadů, penziony apod.), činžácích a panelových domech. Na přání investora můžeme do zařízení přidat i jednoduchý vnitřní televizní okruh nebo příjem satelitního vysílání. U všech těchto zařízení zajišťujeme záruční i pozáruční servis, revize i posuzování funkčnosti a měření úrovně signálu. Individuální televizní a rozhlasové antény dodáváme a montujeme především pro zákazníky v rodinných domech. Má-li zákazník pochybnosti o úrovni televizního signálu v jeho lokalitě, na přání je možné tuto úroveň nejprve změřit na kvalitním měřícím zařízení. Přednostně provádíme i servis těchto antén a v případě poškození úderem blesku vypracujeme odborný posudek pro pojišťovnu.

Satelitní antény a přijímače
Nabízíme prodej, montáž a servis analogových i digitálních satelitních kompletů pro individuální i skupinový příjem satelitního vysílání. Je možné několik satelitních programů přidat i do rozvodů společných televizních antén /paneláky, bytovky apod./. Tam, kde není k dispozici pozemní signál českého televizního vysílání, můžeme nainstalovat digitální satelitní komplet se zařízením pro dekódování a příjem programů ČT1, ČT2, PRIMA, STANICE 0, GALAXIE SPORT a dalších. V případě poškození jakéhokoliv zařízení úderem blesku vypracujeme na přání zákazníka odborný posudek pro pojišťovnu. Členům Českého satelitního klubu poskytujeme na prodej zařízení i montáže slevu 5 %.

Místní rozhlasy
Jako jedna z mála firem v Jihočeském kraji jsme držiteli telekomunikační koncese na dodávky a servis místních rozhlasů. Proto již bezmála 12 let montujeme a servisujeme místní rozhlasy hlavně pro města, obce, sportovní haly a supermarkety nejen v našem regionu. V poslední době vyvíjíme bezdrátové rozhlasy, které umožňují bezdrátový přenos rozhlasového vysílání. Hlavní využití spatřujeme hlavně v lokalitách, kde není k dispozici drátové vedení a v místech, kde obec či město má několik spádových obcí, do nichž je třeba rovněž vysílat informace pro občany. Toto zařízení může zároveň fungovat i v rámci varovného a informačního systému obyvatel.

Ten má dnes nezastupitelnou roli v oblasti integrovaného záchranného systému, jehož působnost stanovuje zákon 239/2000 Sb. a v oblasti krizového řízení zákon 240/2000 Sb. Náš digitální systém umožní rychlou a spolehlivou distribuci hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru. Komfortní řídící pracoviště společně se zálohovanými koncovými přijímači bude možné efektivně aplikovat všude tam, kde by ve zvýšené míře mohlo dojít k ohrožení majetku, lidského zdraví nebo dokonce životů.

Mobilní telefony
Prodáváme a zajišťujeme záruční a pozáruční servis mobilních telefonů včetně odblokování pro použití v sítích všech operátorů. Dále prodáváme příslušenství /baterie, displaye, antény, pouzdra apod./. V místech nedostatečného signálu mobilních operátorů změříme pokrytí a instalujeme přídavné venkovní antény.


Radiostanice
Dodáváme, montujeme a servisujeme radiostanice občanské, amatérské i profesionální především výrobců ALLAMAT, ALINCO, MOTOROLA, ICOM a DRAGON včetně jejich příslušenství. Členům Českého radioklubu poskytujeme slevu 5% jak na nákup nového zařízení, tak na jeho případný servis.

 

 
© XWD Group 2003